Zgodnie z obowiązującym regulaminem sklepu firmowego Mazbit każdemu klientowi przysługuje prawo do wymiany, reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

W przypadku:

I. WYMIANY towaru na inny należy:

1. Wydrukować i dokładnie wypełnić OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
2. W terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania przesyłki odesłać zakupione produkty wraz z oryginałem paragonu lub faktury oraz oświadczeniem na adres: Mazbit, ul. R. Szlafroka 18, 63-000 Środa Wielkopolska z dopiskiem „ZWROT”.
3. Złożyć nowe zamówienie w sklepie internetowym.
Rozpatrzenie zwrotu wraz z wypłatą środków nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej.


II. REKLAMACJI

1. Wydrukować i dokładnie wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI
2. Odesłać zakupiony produkt podlegający reklamacji wraz z formularzem na adres: Mazbit, ul. R. Szlafroka 18, 63-000 Środa Wlkp. z dopiskiem „REKLAMACJA”.
Rozpatrzenie reklamacji wraz z wysyłką nowego lub naprawionego produktu nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

III. ZWROTU

Zwrot zakupionego towaru można dokonać w przeciągu 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Należy wówczas:
1. Wydrukować i dokładnie wypełnić OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
2. Odesłać zakupione produkty wraz z oryginałem paragonu lub faktury oraz oświadczeniem na adres: Mazbit, ul. R. Szlafroka 18, 63-000 Środa Wlkp. z dopiskiem „ZWROT”.
Rozpatrzenie zwrotu wraz z wypłatą środków nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej.